Köpvillkor


Dessa köpvillkor gäller när du som privatperson gör ett köp från www.mtlcustom.se. När du handlar på mtlcustom.se ingås ett avtal mellan dig och MTL Powersport AB, med organisationsnummer 556846-6766.

Du kan kontakta oss på support@mtlcustom.se eller telefon 0499-131 70 (+46 499 131 70)

Avtal och beställning
När du gör ett köp på mtlcustom.se kommer du att acceptera dessa Köpvillkor som gäller för all vår försäljning. Du behöver även vara över 16 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag, t.ex. inte stå under förmyndarskap.
När du har slutfört ditt köp får du en orderbekräftelse till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet.
I samband med din beställning skapas ett personligt konto hos www.mtlcustom.se. Genom att logga in på ditt konto kan du när som helst se bl.a. dina aktuella beställningar och produkter som du har markerat som favoriter.

Hur hanterar MTL Powersport ab (mtlcustom.se) mina personuppgifter?
MTL Powersport AB (mtlcustom.se) registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en bra upplevelse och bra produkter till dig som kund, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.

Priser och betalning
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på mtlcustom.se. Alla priser presenteras i lokal valuta och inkluderar moms.
Om pris eller informationen om en produkt som anges på mtlcustom.se är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Vi erbjuder olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Vi och betaltjänstleverantörerna har rätt att välja vilka betalningsalternativ som vi från tid till annan erbjuder.

Frakt och leverans
Produkter levereras till dig med det leveransalternativ som du väljer i kassan. Du hittar information om dina alternativ på mtlcustom.se och i kassan. Beroende på vilket fraktalternativ som du väljer och totalbeloppet på din beställning kan fraktavgifter tillkomma.

Den förväntade leveranstiden anges på mtlcustom.se och i orderbekräftelsen och kan skilja sig åt beroende på vilket leveransalternativ du väljer. Den uppskattade leveranstiden som anges på mtlcustom.se beräknas från den slutliga orderbekräftelsen och inte från tidpunkten när du genomförde beställningen. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på mtlcustom.se och i din orderbekräftelse.

Ägarskapet och risken för produkterna övergår från MTL Custom till dig som kund när du har mottagit produkterna från transportören.
Dessa köpvillkor gäller för leverans inom Sverige.

Ej uthämtade paket
Du ansvarar för att ta emot eller hämta ditt paket i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med leverans. Paket som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager. Vi har rätt att ta ut en avgift på 400 kronor som motsvarar våra kostnader för frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket.

Ångerrätt och öppet köp
Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du tar emot produkten som du har handlat på mtlcustom.se.
När du använder din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar har du rätt att öppna ytterförpackningen men behålla produkten i dess orginalförpackning och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion. Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag.

Om du använder din ångerrätt med avseende på alla produkter eller delvis av produkterna i en beställning får du som konsument själv stå för returkostnader, inklusive leveranskostnader.

För vissa produkter gäller varken ångerrätt eller öppet köp. Du har inte möjlighet att ångra köpet av en vara som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Hur du ångrar ditt köp
Du kan ångra ditt köp genom att kontakta oss via mejl support@mtlcustom.se eller telefon 0499-131 70. Vår returadress är MTL Custom AB, Västra Oknebäcksvägen 1, 383 36 Mönsterås.

Du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid valet av transportör eller vid adressering eller emballering av produkten.

Din återbetalning
Om du ångrar dig inom 14 dagar har vi rätt att dra av ett belopp med vilket produktens värde har minskats om du har använt produkten mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion. Sådant avdrag görs enligt produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. Om du vill returnera ett köp efter att den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar har passerat har du rätt till återbetalning i upp till 30 dagar från det att du mottog produkten med öppet köp, endast om produkten är oanvänd, i ursprungligt skick och i sin originalförpackning.

När du ångrar ditt köp inom 14 dagar, kommer vi genom vår betaltjänstleverantör att göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag som du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss. Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, såvida inget annat avtalats. Notera att det beroende på vilket betalningsalternativ du valde vid köpet kan ta några extra dagar för vår betaltjänstleverantör att administrera återbetalningen.

Reklamation
Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Du som bor i Sverige har rätt att reklamera i tre år från den dag du mottog produkten.

För att göra din reklamation rekommenderar vi att du kontaktar oss via mejl support@mtlcustom.se eller telefon 0499-131 70. Vår returadress är MTL Custom AB, Västra Oknebäcksvägen 1, 383 36 Mönsterås. Om du vill reklamera en produkt ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet.

När den reklamerade produkten har tagits emot och det har konstaterats att reklamationen är berättigad, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om ingen av dessa alternativ är möjliga har du istället rätt att kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet i enlighet med gällande lag. Du har även rätt till ersättning för din skada i enlighet med tillämplig lag. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag. Om reklamationen inte är berättigad enligt gällande konsumenträttslig lag har vi rätt att ta ut en avgift på 400 SEK, vilket motsvarar våra kostnader för frakt.

Frågor, klagomål eller tvist
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.